Kennismaken met de school

Wanneer u belangstelling heeft voor De Schutse dan nodigen we u uit voor een gesprek. We nemen graag de tijd om ouders/verzorgers uitgebreid te informeren, hen rond te leiden door de school en hun vragen te beantwoorden. Wanneer ouders zich kunnen vinden in de identiteit en werkwijze van de school is in principe ieder kind welkom.

Het inschrijfformulier kunt u bij het kennismakingsgesprek met de directie meenemen of u kunt het hier downloaden.

Wennen aan de nieuwe school

Als ouders besluiten een kind naar De Schutse te laten gaan, dan mag het kind vooraf kennismaken in de nieuwe groep. Zo kan het alvast een beetje wennen aan de kinderen en de leerkracht. De kennismakingsmomenten zijn mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 6 maanden. Wanneer het gaan om kinderen die van school wisselen door een verhuizing is er ook de mogelijkheid vooraf kennis te maken met de nieuwe groep en de leerkracht.