Passend Onderwijs

De Schutse is aangesloten bij SWV Hardenberg. Dit samenwerkingsverband werkt samen met de Prof. Waterinkschool in Hardenberg. Alle christelijke scholen in Coevorden (FIERS), Dedemsvaart en Hardenberg zijn hierbij aangesloten met het doel de zorg zodanig te organiseren dat leerlingen zo lang mogelijk op hun eigen school kunnen blijven. Binnen het samenwerkingsverband is een doorgaande lijn in de zorgvoorzieningen ontwikkeld, waarbij kinderen zo goed mogelijk een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen.
 

Verschillen in leerniveau

Het samenwerkingsverband stimuleert ontwikkelingen waarin scholen en de individuele leerkrachten steeds beter kunnen omgaan met verschillen in het leerniveau en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. De vertaling binnen de scholen is verschillend, want de scholen hebben hun eigen leercultuur en eigen verantwoordelijkheden voor professionalisering en kwaliteitsverbeteringen.
 

Actieve netwerken

Binnen het samenwerkingsverband zijn drie netwerken van specialisten actief:

  • Netwerk internbegeleiders (IB-ers)
  • Netwerk remedial teachers (RT-ers)
  • Netwerk begeleiding van het jonge kind

Het samenwerkingsverband organiseert jaarlijks een dag voor IB-ers en directeuren en tweejaarlijks een dag voor alle teamleden en scholen.

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op:www.swvprofwaterinkschool.nl