Teamonderwijs op maat

Teamonderwijs Op Maat (TOM) is een aanpak voor verandering en vernieuwing. Het geeft invulling aan onderwijs van deze tijd.
Vanuit het ontwikkelingsgericht werken levert TOM onderwijs op maat, meer individuele aandacht voor leerlingen en een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam. In de organisatie draait het om het anders organiseren van lesgeven en is het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen. In de leeromgeving gaat het erom een krachtige leeromgeving neer te zetten. Wat is de inzet van ICT? Welke methoden en materialen zijn geschikt? Hoe is de inrichting van het gebouw?

We leren met ons hoofd, het hart en onze handen. Bij de inzet van het personeel kijken we naar andere rollen, mogelijkheden en kwaliteiten van alle mensen die er werken. Hierbij gaat het ook om de inzet van ander personeel. Welke medewerkers heeft een school nodig? Met welke kwalificaties en competenties? Een leerkracht is naast een leerkracht die instructies geeft, een begeleider en een specialist op zijn of haar terrein.

TOM helpt ons om daar te komen, bijvoorbeeld door te leren in basisgroepen met dag-weektaken, lesgeven in teams van leerkrachten en overig onderwijzend personeel. We werken op verschillende leer- en werkplekken in de school. Kortom, TOM geeft richting én ondersteuning voor eigentijds onderwijs. Alles is er op gericht om de kinderen onderwijs op maat te bieden waarbij we uitgaan van de kwaliteiten, vaardigheden en talenten van de kinderen in een veilig klimaat.

Krimp met perspectief op IKC Aelder Meent

De scholen CBS De Schutse en OBS De Anwende en de kinderopvang organisaties L.O.L. en Kinderwereld  zijn reeds geruime tijd met elkaar in gesprek om te komen tot een gezamenlijke visie op de toekomst.  Alle betrokken partners willen in het dorp Aalden  een Kindcentrum realiseren dat staat als een huis en dat voor de regio een meerwaarde heeft voor de  kinderen van 0-13 jaar. zetten.  De meest vergaande vorm van samenwerking  tussen scholen, kinderopvang en eventuele andere instellingen is een Integraal Kindcentrum. Hier werken onderwijs en minimaal kinderopvang op intensieve wijze samen. Samen vormen deze een goede plek om te leren en te leven: een plek om te groeien zonder grenzen. Een echt ‘integraal’  Kindcentrum waarbij wordt uitgegaan van 1 visie, 1 organisatie en 1 directeur is niet aan de orde. Wél zijn partijen van harte bereid om met elkaar te zoeken naar de meest ideale vorm van inhoudelijke en ruimtelijke samenwerking die van De Aelder Meent een prachtige voorziening maakt: voor de kinderen, de ouders, het personeel en het dorp.

Persoonlijke ontwikkeling teamleden

Teamleden zorgen ervoor dat ze in hun vakgebied bij de les blijven door het volgen van scholing:

  • Talentbouwers
  • Blij met mij academie
  • Taal- en rekenspecialist   
  • Teamonderwijs Op Maat   
  • Leesspecialist
  • Specialist Het jonge kind