Goede resultaten iep-eindtoets

De leerlingen van groep 8 maken in april de IEP-eindtoets. De resultaten helpen de leerling, de ouders en de leerkracht bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. Vaak is het een bevestiging van het advies van de leerkracht. We willen graag dat leerlingen in de juiste vorm van voortgezet onderwijs terecht komen, waarin ze zich thuis voelen en die past bij de persoonlijke eigenschappen en mogelijkheden.

De eindtoets bevat opgaven op het gebied van taal, rekenen/wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. De resultaten waren het afgelopen jaar gemiddeld 542,9. Het landelijk gemiddelde ligt ieder jaar rond de 535. De resultaten van onze school zijn boven het landelijk gemiddelde.

 

Uitstroom van het afgelopen schooljaar

Vmbo theoretische leerweg       45 %
Havo en VWO                                   55 %