Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage van ouders voor zaken die niet door het ministerie worden vergoed, zoals schoolreizen, schoolkamp, sinterklaasfeest, kerst- en paasvieringen en traktaties. Het wordt eenmaal per jaar geïnd door de schoolkring.

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op:
groep 1/2  40 euro
groep 3/6  50 euro
groep 7/8  60 euro

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief met uitleg over de ouderbijdrage.