Taakverdeling

Binnen het team zijn taken en functies verdeeld, zodat we onze leerlingen kunnen voorzien van een goed onderwijsaanbod. Een aantal leerkrachten heeft een extra taak of functie en zijn daarom voor een deel vrijgesteld van lesgevende taken.

 

Teamleden en taken


Max Tetelepta
directeur
directie@cbsdeschutse.nl


Dian Poppen
leerkracht Speelleerrijk
dian.poppen@fiers.nu


Marleen Jonker
leerkracht Speelleerrijk 
marleen.jonker@fiers.nu       

 

Marieke Tapken
Leerkracht Speelleerrijk
marieke.tapken@fiers.nu         


Sonja de Veen
Leerkracht Rekenrijk
sonja.deveen@fiers.nu
 

Marian Jonkers
Leerkracht Rekenrijk
marian.jonkers@fiers.nu


Alette Beenen
Leerkracht Taalrijk
alette.beenen@fiers.nu


Tine Ge Demmer
Leerkracht Taalrijk
tinege.demmer@fiers.nu


Marjolein Woltersom
Leerkrachtondersteuner i.o.
marjolein.woltersom@fiers.nu


Margot Grobbe
onderwijsassistente
margot.grobbe@fiers.nu


Anika Mulder
Intern Begeleider
anika.mulder@fiers.nu
 

Marjan Booij
onderwijsassistente
marjan.booij@fiers.nu


Sjoerd Eerenstein
Conciërge

 

Anika Mulder is waarnemend directeur
bij afwezigheid van Max Tetelepta.