Taakverdeling

Binnen het team zijn taken en functies verdeeld, zodat we onze leerlingen kunnen voorzien van een goed onderwijsaanbod. Een aantal leerkrachten heeft een extra taak of functie en zijn daarom voor een deel vrijgesteld van lesgevende taken.

 

Teamleden en taken


Max Tetelepta
directeur
directie@cbsdeschutse.nl


Dian Poppen
leerkracht Speelleerrijk
dian.poppen@fiers.nu


Ine van der Spoel
leerkracht Speelleerrijk 
inevanderspoel@fiers.nu       

 

Marieke Tapken
Leerkracht Speelleerrijk
marieke.tapken@fiers.nu         


Sonja de Veen
Leerkracht Rekenrijk
sonja.deveen@fiers.nu
 

Marian Jonkers
Leerkracht Rekenrijk
marian.jonkers@fiers.nu


Marleen Jonker
Leerkracht Taalrijk
marleen.jonker@fiers.nu


Tine Ge Demmer
Leerkracht Taalrijk
tinege.demmer@fiers.nu


Marjolein Woltersom
Leerkrachtondersteuner i.o.
marjolein.woltersom@fiers.nu


Margot Grobbe
onderwijsassistente
margot.grobbe@fiers.nu


Mirthe Stalknecht
ortopedagoog
Intern Begeleider
mirthe.stalknecht@fiers.nu
 

Marjan Booij
onderwijsassistente
marjan.booij@fiers.nu


Sjoerd Eerenstein
Conciërge

 

Ine van der Spoel is waarnemend directeur
bij afwezigheid van Max Tetelepta.