Buitenschoolse opvang en gastouderopvang

Buitenschoolse opvang is voor- en naschoolse opvang tijdens vakantie en op schoolvrije dagen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen worden in een huiselijke situatie opgevangen en begeleid door professionele leidsters. In de buitenschoolse opvang krijgen de kinderen alle ruimte om kind te zijn, want ze zijn er in hun vrije tijd. Gastouderopvang is kleinschalige en flexibele opvang, die plaatsvindt bij geselecteerde gastouders thuis. De maximale opvang is vier kinderen per gastouder.

Onze school is voor de buitenschoolse opvang aangesloten bij LOL Kinderopvang. L.O.L kinderopvang is een opvangorganisatie voor kinderen van 8 weken tot 8 jaar.
Een uitdaging voor elk kind.

L.O.L. Kinderopvang, Paardelandsdrift 11 , 7854 PR Aalden
Tel. 1: 06 387 068 65 Esther Manting
Tel. 2: 06 831 654 66 Janneke Nijboer