button kindcentrumCBS de Schutse is een TOM-school.
TOM staat voor Team Onderwijs op Maat.

Binnen De Schutse hebben we verschillende basisgroepen;
groep 1-2-3, groep 4-5 en groep 6-7-8.

De lokalen zijn ingedeeld in 'rijken'. Zo kennen wij het speel-leerrijk voor groep 1-2-3 en het leesrijk, rekenrijk en taalrijk voor groep 4 - 8.
Binnen deze rijke leeromgeving krijgen de leerlingen van groep 4-8, iedere ochtend, op vaste tijden instructie op reken-, taal- en spellinggebied.
Deze instructies worden gegeven door onze leerkrachten die alleen taal/spelling of alleen rekeninstructies geven.
Zo zorgen we voor een doorgaande lijn van de gestelde doelen.

Nieuwsgierig hoe het zelfstandig (ver)werken vorm krijgt binnen De Schutse?
Hoe groep 1-2-3 hun speel- leerrijk hebben ingericht?
Welke vakken we aanbieden op de middagen?
Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt krijgen door te bellen of mailen om een afspraak te maken.
Wij laten u met plezier zien hoe leerlingen onderwijs krijgen op De Schutse!

 

Aan alle jonge ouders in Aalden en omstreken,

CBS de Schutse is een groeiende TOM-school. T.O.M. staat voor TeamOnderwijs Op Maat.
Om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op de toekomst doen wij hierbij een oproep aan ouders met jonge kinderen.

Als uw kind twee jaar oud is en u nieuwsgierig bent of het TOM-concept ook bij uw kind past dan verzoeken wij u
om uw zoon en/of dochter alvast aan te melden. U kunt hiervoor een e-mailbericht sturen naar directie@cbsdeschutse.nl .
U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Agenda