Schooltijden
 

Groep 1 t/m 4  

maandag- t/m vrijdagmorgen                                     08.30 - 12.00 uur

maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag             12.30 - 14.30 uur      

woensdagmorgen                                                           08.30 - 12.30 uur


Groep 5 t/m 8

alle morgens, behalve de woensdagmorgen         08.30 - 12.00 uur

woensdagmorgen                                                           08.30 - 12.30 uur

alle middagen, behalve de woensdagmiddag        12.30 - 14.30 uur   
 

Zo werkt het continurooster

​Op de Schutse werken we met een continuerooster.
Op scholen met een continurooster blijven leerlingen verplicht
tussen de middag op school. Ze zijn dan globaal tussen 8.15 en
14.30 uur op school. De pauze maakt deel uit van de schooltijd
en de school is op dat moment dus ook verantwoordelijk voor de leerlingen.
Het onderwijspersoneel verzorgt zelf de overblijf.
Daarbij moeten leerlingen voldoende tijd krijgen om te eten
en iets anders te doen dan leren. De lesonderbreking moet
minimaal dertig minuten duren.

Voor de Schutse is gekozen voor de volgende variant:

  maandag   dinsdag   woensdag   donderdag   vrijdag  
groep    1/4          8.30 -        14.30     8.30 -     14.30     8.30 -
   12.30
      8.30 -
    14.30
   8.30 -   12.00
pauze    12.00 -        12.30   12.00 -     12.30     12.00 -            12.30 12.00 -   12.30
groep 5/8      8.30 -         14.30     8.30 -     14.30     8.30 -
   12.30
      8.30 -
    14.30
   8.30 -   14.30
 

 

We beginnen graag op tijd. De eerste bel gaat vijf minuten voor aanvang van de lessen. De  leerkracht ontvangt de leerlingen. Bij de 2e bel zit iedereen in de klas en is de les begonnen.
 

Gymnastiektijden

De kinderen van groep 1/2/3 gymmen op school in het speellokaal dat voorzien is toestellen en spelmaterialen. De leerlingen van groep 4 t/m 8 gymmen in de sportzaal in de Aelder Meent. De leerlingen van groep 4 t/m 8 moeten voor de gymlessen sportkleding en gymschoenen bij zich hebben. De kinderen van groep 1/2 hebben alleen gymschoenen nodig.

groep 3/4/5 dinsdagmiddag en donderdagmiddag
groep 6/7/8 dinsdagmiddag en donderdagmiddag
 

Schoolzwemmen

Wanneer in het voorjaar het zwembad in Zweeloo open gaat, hebben de leerlingen vanaf groep 3 schoolzwemmen. De gymlessen van de dinsdag vervallen dan.