Visie op ons onderwijs 

De Schutse is een christelijke basisschool die openstaat voor iedereen. Wij vinden dat ieder kind een kostbaar geschenk is en geven alle kinderen de kans om dat ook zelf te ervaren. Alle kinderen krijgen de mogelijkheid om hun eigen kwaliteiten en talenten in te zetten en te ontwikkelen. Wij laten ze ervaren dat ze ergens goed in zijn en geven ze complimenten. Kinderen groeien hierdoor in hun zelfvertrouwen. Dit biedt hen de basis die ze nodig hebben om nieuwe stappen te zetten in de leerstof, op nieuwe paden,  in de school en in de wereld.

Ons motto is: GELOOF in goed onderwijs
                                        Dromen, denken, durven, doen, doorzetten.

Wij bieden ieder kind de basis die het nodig heeft om zich duurzaam te ontwikkelen. Zelfvertrouwen, weten wie je bent, waar je goed in bent en blij van wordt, spelen daarbij een belangrijke rol. Het vormt de basis die kinderen nodig hebben om de juiste keuzes te kunnen maken en hun eigen pad te gaan bewandelen.

Om zich goed te kunnen ontwikkelen, moeten alle kinderen ook goed leren rekenen,  lezen, praten, spellen en schrijven. Wij gaan uit van de behoeften van ieder individueel kind en kijken wat het nodig heeft om zich blijvend te ontwikkelen. Kinderen leren op onze school door zelfstandig en samen te werken. Ze gaan hierdoor de eigen sterke punten zien, en die van de ander. Zij ervaren dat verschillen tussen mensen belangrijk zijn en ontwikkelen respect voor elkaar. Samenwerking biedt kinderen de basis voor hun toekomst in een duurzame samenleving.

Op De Schutse willen we kinderen optimaal voorbereiden op hun toekomst in een wereld die steeds groter wordt. Kinderen leren bij ons dat alles met elkaar samenhangt. We laten ze zien dat de keuzes die zij nu en later maken invloed kunnen hebben op de toekomst van de wereld, de schepping en individuele mensen. Wij hopen dat ze mede hierdoor opgroeien tot verantwoordelijke wereldburgers die een bijdrage willen leveren aan een rechtvaardige wereld. 

Toekomstvisie – recht doen aan verschillen

In onze toekomstvisie staat centraal dat er recht moet worden gedaan aan verschillen. Enerzijds tussen kinderen (in de breedste zin van het woord) en anderzijds tussen teamleden (leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel). In onze maatschappij zien wij een steeds verdergaande individualisering en een op het individu gerichte benadering. De maatschappij is meer dan alleen de naaste omgeving. We leven in een multiculturele samenleving in een internationale context. De school is een onderdeel van de maatschappij en kan die ontwikkeling niet negeren. Op school hebben we echter ook oog voor de sociale omgang tussen mensen en bieden we een breed en evenwichtig aanbod met daarin duidelijke sociale onderdelen.

Mensen hebben verschillende kwaliteiten en leren op verschillende manieren. Met inachtneming van de wettelijke eisen en kerndoelen doen komen we tegemoet aan de verschillen. Onze leerkrachten hebben naast instructievaardigheden ook begeleidende en coachende vaardigheden. Zo kunnen ze goed functioneren in een organisatie waar differentiatie centraal staat.

Dit vraagt vertrouwen in ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en een positieve houding ten opzichte van interesse en motivatie van kinderen. Binnen de organisatie van de school creëren we daarom mogelijkheden voor leerkrachten om zich te specialiseren, zodat ze kunnen voldoen aan de ontwikkelingsbehoeften en interesses van leerlingen.