Basis voor kinderen om nieuwe stappen te zetten

Wij bieden kinderen de basis voor duurzame ontwikkeling als mens, lid van de samenleving, wereldburger en onderdeel van de schepping. Wij willen hen zodanig toerusten dat zij hun leven vanuit de eigen talenten en drijfveren kunnen vormgeven. Ieder kind moet voelen dat het onderdeel is van een groter geheel, zich verantwoordelijk weten voor zichzelf en al het andere leven op aarde.

Wij willen kinderen de basis bieden die ze nodig hebben om die wereld te durven betreden en in te spelen op de veranderingen. Kinderen moeten daarom kunnen ontdekken wie ze zelf zijn, waar ze goed in zijn en blij van worden. Om goed op veranderingen in te kunnen spelen, nieuwe uitdagingen aan te durven gaan en andere mensen positief tegemoet te treden, moeten ze zelfvertrouwen ontwikkelen.

Zien

We kijken wie een kind is en wat het nodig heeft. Leerkrachten geven ieder kind regelmatig een compliment en kunnen de kwaliteiten en behoeften van ieder kind zien. Hiermee wordt de ontwikkeling gestimuleerd en het zelfvertrouwen vergroot.

Ruimte

Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn en hun talenten te ontwikkelen. We laten ze ervaren waarin ze goed zijn en waar ze blij van worden. Dit vormt de basis om de juiste keuzes te kunnen maken en zich  te ontwikkelen tot gelukkige mensen, die het leven vormgeven vanuit de eigen talenten en drijfveren.

Grenzen

Grenzen bieden veiligheid en geeft het zelfvertrouwen om zelfstandig in onze school te kunnen staan.  Wij bieden kinderen duidelijke kaders, zodat ze altijd precies weten binnen welke ruimte ze zelf mogen  beslissen en handelen.

Blij met jezelf en de ander

Kinderen ontwikkelen de eigen persoonlijkheid door samen te spelen en te werken. Ze zien de kwaliteiten van zichzelf en de ander. Ze zien de verschillen en ervaren de meerwaarde daarvan. Ze leren ook wat het effect  van het eigen gedrag is op dat van de ander en leren sociale vaardigheden, respect en verdraagzaamheid. 

Onderdeel van een groter geheel

Wij geloven dat ieder mens onderdeel is van de schepping. Voorzien van een eigen persoonlijkheid, talenten en bezieling en tegelijkertijd verbonden met het geheel. Wij willen ieder kind de kans bieden zich met dit grotere geheel te verbinden en daarbij te voelen dat niet alleen wat je ziet belangrijk is, maar ook wat je voelt of gelooft.