Schoolinfo

OPEN CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

De Schutse is een christelijke basisschool die openstaat voor iedereen. We bieden ieder kind de basis die het nodig heeft om zich te ontwikkelen. Zelfvertrouwen, weten wie je bent, waar je goed in bent en blij van wordt, spelen daarbij een belangrijke rol. Het vormt de basis die kinderen nodig hebben om de juiste keuzes te kunnen maken en hun eigen pad te gaan bewandelen.

SCHOOL EN OUDERS WERKEN SAMEN

Ouders zijn belangrijke partners voor de school. Ouders kennen hun kind als geen ander. Zij signaleren of het al dan niet goed gaat met hun kind. Zij kunnen ons vertellen wie hun kind is, ons helpen om het te zien en zijn of haar behoeften helder te krijgen. Ouders spelen bovendien de hoofdrol als het gaat om het zelfvertrouwen. Wij vertellen hen daarom regelmatig waarom wij trots zijn op hun zoon of dochter en nodigen hen regelmatig en van harte uit om zijn of haar werk te komen bekijken.

OPTIMALE BEGELEIDING

Om zich goed te kunnen ontwikkelen moeten alle kinderen goed leren rekenen, lezen, praten, spellen en schrijven. Wij gaan uit van de behoeften van ieder individueel kind en kijken wat het nodig heeft om zich blijvend te ontwikkelen.

VOORBEREIDEN OP DE TOEKOMST

Op CBS de Schutse bereiden we kinderen voor op hun toekomst in een wereld die steeds groter wordt. Ze moeten hun eigen kwaliteiten leren gebruiken en hun eigen keuzes leren maken om zich te ontwikkelen tot gelukkige mensen, die het leven vormgeven vanuit de eigen talenten en drijfveren.

Goed onderwijs moet!

De Schutse staat voor goed onderwijs. De kwaliteit is meetbaar en we laten de resultaten graag zien. We leggen verantwoording af naar onze vereniging (FIERS), naar de Inspectie van het Onderwijs, naar de medezeggenschapsraad en uiteraard ook naar de ouders.

Informatie voor ouders

Ouders ontvangen jaarlijks een activiteitenkalender waarin de data van activiteiten en praktische informatie staat. Alle schoolse zaken die jaarlijks niet of nauwelijks veranderen staan in onze schoolgids die we digitaal beschikbaar stellen op onze website. Elke twee weken ontvangen ouders/verzorgers een nieuwsbrief met daarin de actuele zaken en onderwerpen. Ook wijzigingen in de jaarkalender worden daarin vermeld. Ouders en verzorgers ontvangen twee maal per jaar onze schoolkrant VoKi DoKi (voor kinderen door kinderen).

Daarnaast worden ouders uitgenodigd om Parro te downloaden op hun mobiel, tablet of computer.
Parro is een app waarin de leerkracht een bericht kan sturen naar ouders individueel of naar groepen ouders.
Parro wordt ingezet als communicatiemiddel bij berichtgeving over dagelijkse schoolse zaken en het organiseren van activiteiten.

FACEBOOK

Onze school heeft een facebookpagina waarop berichten worden geplaatst van allerlei activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden.
https://www.facebook.com/cbsdeschutse/