TOM - Onderwijs

CBS de Schutse is een TOM-school.
TOM staat voor Team Onderwijs op Maat.

Binnen De Schutse hebben we verschillende basisgroepen;
groep 1-2, groep 3, groep 4-5 en groep 6-7-8.

De lokalen zijn ingedeeld in 'rijken'. Zo kennen wij het speel-leerrijk voor groep 1-2 en groep 3 en het rekenrijk en taalrijk voor groep 4 - 8.
Binnen deze rijke leeromgeving krijgen de leerlingen van groep 4-8, iedere ochtend, op vaste tijden instructie op reken-, taal- en spellinggebied.
Deze instructies worden gegeven door onze leerkrachten die alleen taal/spelling of alleen rekeninstructies geven.
Zo zorgen we voor een doorgaande lijn van de gestelde doelen.

Nieuwsgierig hoe het zelfstandig (ver)werken vorm krijgt binnen De Schutse?
Hoe groep 1-2 hun speel- leerrijk hebben ingericht?
Welke vakken we aanbieden op de middagen?
Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt krijgen door te bellen of mailen om een afspraak te maken.
Wij laten u met plezier zien hoe leerlingen onderwijs krijgen op De Schutse!