Schoolkring: klankbordgroep en medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht beleidsorgaan dat ouders en personeel de mogelijkheid geeft om mee te praten en mee te beslissen over zaken die binnen de school spelen, zoals het schoolplan, het formatieplan, de huisvesting en personele aangelegenheden. De MR  let er bovendien op dat zaken die voor de school als geheel belangrijk zijn ook openbaar worden gemaakt en worden besproken. De MR kan op eigen initiatief standpunten aan het bestuur kenbaar maken.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. De negen scholen die onder het bestuur van FIERS vallen, beschikken over een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Onze MR wordt hierin vertegenwoordigd door een leerkracht en een ouder.
Dhr W. Hobers zit namens CBS de Schutse in de GMR.

 

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:

Dhr. W. Hobers              Lid GMR Fiers                             mr.deschutse@fiers.nu        tel: 0591-855779
Mw. J.van Goor             voorzitter, oudergeleding                                                           tel: 0591-555041
Mw. A. Jaarsma            oudergeleding
Mw. M. Tapken              secretaris, personeelsgeleding
Mw. M. Jonkers              personeelsgeleding
Dhr. M.R. Tetelepta      adviserend lid

De leden van de klankbordgroep zijn:

Dhr. K. Mulder                 penningmeester Schoolkring, oudergeleding
Mw. N.Popken                 oudergeleding
Mw. E.Tapken                   oudergeleding