Schoolkring: klankbordgroep en medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht beleidsorgaan dat ouders en personeel de mogelijkheid geeft om mee te praten en mee te beslissen over zaken die binnen de school spelen, zoals het schoolplan, het formatieplan, de huisvesting en personele aangelegenheden. De MR moet er bovendien op letten dat zaken die voor de school als geheel belangrijk zijn ook openbaar worden gemaakt en worden besproken. De MR kan op eigen initiatief standpunten aan het bestuur kenbaar maken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. De negen scholen die onder het bestuur van FIERS vallen, beschikken over een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Onze MR wordt hierin vertegenwoordigd door een leerkracht en een ouder.

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:

Dhr. P. Robbers               voorzitter, oudergeleding             peter.robbers@planet.nl     tel: 06-29016260
Dhr. J. Koedijk                oudergeleding                                   j.koedijk@hotmail.com         tel: 06-21435038
Mw. I.van der Spoel       personeelsgeleding
Mw. T.G. Demmer           secretaris, personeelsgeleding
Dhr. M.R. Tetelepta       adviserend lid

De leden van de klankbordgroep zijn:

Dhr. K. Mulder                 penningmeester Schoolkring, oudergeleding