Oudercontactmoment

04 november 2019

Op woensdag 13 november zijn er voortgangsgesprekken met ouders van groep 6, 7 en 8.

U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.


Terug